O nas

czyli wczoraj i dziś Koła Łowieckiego "Dzik" w Świdnicy.


Wspólna pasja i odpowiedzialność

 

Koło Łowieckie "Dzik" w Świdnicy jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, których pasją jest łowiectwo i podstawowym ogniwem organizacyjnym Polskiego Związku Łowieckiego w realizacji celów i zadań łowiectwa. Ponadto posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Początki koła sięgają roku 1951. Pierwszym i najstarszym z zachowanych dokumentów archiwalnych dotyczących naszej działalności jest kopia maszynopisu umowy z dnia 23.lipca 1951r. dotyczącej prawa polowania w obwodzie łowieckim, zawarta pomiędzy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lutomii a Kołem Myśliwskim Z.S. "Gwardia"w Świdnicy. Koło to funkcjonowało w ramach Zrzeszenia Sportowego "Gwardia", liczyło 19 członków i dzierżawiło tereny łowieckie w ówczesnej gminie Lutomia i Słotwina. Łącznie było to "po wyłączeniu P.G.R. i lasów państwowych" 10.113 ha. Jego przewodniczącym był Szlachetka Marian a łowczym Żaba Tadeusz.
Dziś jest nas ponad pięćdziesięciu.

więcej

Aktualności

Nic tak nie integruje, jak wspólna praca na świeżym powietrzu.Oferta Polowań

Zapraszamy do udziału w polowaniach indywidualnych i zbiorowych.
Współpracujemy z renomowanymi biurami polowań.


Bogate łowisko

Od mykłusów i szydlarzy po piękne, medalowe kozły.

Podprowadzanie i transport

Każdy z podprowadzjących kolegów doskonale zna teren polowań i udostępnia własny samochód.

Zakwaterowanie

Hotel i restauracja Fregata, Hotel pod Wierzbą w Świdnicy, Hotel w Modliszowie

iDea